BTCBIT logotype in a form of an uppercase B letter made from blue colored triangles
logo, cryptocurrency, png, buy, sell, crypto, bitcoin, ethereum, altcoins, xrp, zcash, dash, exchange, btcbit

Özel Koşullar

"Özel Koşullar" 19 Ekim 2020'de değiştiğini lütfen unutmayın.

Ticari anlaşma
1. Özel Koşullar:

1.1. www.btcbit.net Web sitesinde hizmetten (bundan sonra "Hizmet" olarak anılacaktır) yararlanmadan önce, Hizmet kullanıcısının (bundan böyle Müşteri veya Siz olarak anılacaktır) bu Özel Koşulları dikkatlice okumuş olması gereklidir.

1.2. Müşteri, Hizmeti (veya onun herhangi bir kısmını), yalnızca bu Özel Koşullara ve www.btcbit.net web sitesinin, Müşteri ve sağlanan Hizmete ilişkin diğer koşullara uygun olarak kullanabilir.

1.3. Hizmet'i kullanarak Müşteri, Özel Koşulları okuduğunu ve anladığını onaylar.

1.4. İlgili değişim ortağından hizmeti aldıktan sonra, ilgili Müşteri işleminin ve ilgili bilgilerin kayıtları blokchain’de saklanır, ancak BTCBIT, herhangi bir Müşteri işlemini kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda iptal etme konusunda mutlak ve tam hakka sahiptir. İptal durumunda, kripto para birimi Müşteri tarafından ilgili değişim ortağına aktarılmış ise, BTCBIT, değişim ortaklarının kripto para birimini daha önce Müşteri tarafından belirtilen uygun cüzdan adresine (eğer geçerli ise) (‘Geri iade için cüzdan adresi’), geçerli işlem komisyon ücretleri çıkartılmış şekilde Müşteriye iade etmesini sağlamak için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. Müşteri, iade süresinin Özel Koşullara göre önemli olmadığını kabul eder ve BTCBIT, kripto para biriminin zamanında teslim edilmesini vaat veya garanti etmez, veya kripto para biriminin iadesinin gerçekleştirilmesindeki gecikmelerden Müşteriye karşı sorumlu değildir.

1.5. Eğer Banka Müşterinin ödeme kartındaki bakiyeyi reddederse, ve geri ödeme değişim ortağına iade edilmiş ise, müşteri, değişim ortağına para transferi için alternatif bir mekanizma konusunda değişim ortağıyla iletişim kurmaktan kesinlikle ve münhasıran sorumludur. Müşteri hiçbir şekilde borsa ortağına aktarılan kripto para birimini geri alma hakkına sahip değildir.

1.6. BTCBIT, herhangi bir üçüncü taraf hizmetinden veya Müşteriye sağlanan diğer hizmetlerden, ve bu hizmetlere veya işlemlere karşı sorumlu değildir veya katılmamaktadır. BTCBIT, Müşteri tarafından başka herhangi bir hizmetin, herhangi bir değişim ortağının veya üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek kayıplardan, Hizmet'e aktarılan, bağlanan veya Hizmetle ilişkilendirilen üçüncü taraf içeriğinin görüntülenmesi, bakımı, aktarımı dahil olmak üzere Hizmet aracılığıyla herhangi bir kripto para biriminin yatırılması veya aktarılmasının daha sonra kullanılması için sorumlu değildir.

1.7. BTCBIT, üçüncü taraf hizmetleri yoluyla yapılan herhangi bir değişim ve/veya herhangi bir kripto para birimi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Hizmet aracılığıyla ve/veya Hizmet ile ilgili olarak bahsedilebilecek veya başka şekilde sunulabilecek veya bağlantılandırılabilecek herhangi bir uygulama, ürün, ürün, hizmet veya reklamı kesinlikle desteklemez.

1.8. BTCBIT, değişim ortağı tarafından sağlanan herhangi bir içerik, döviz kuru, kalite, güvenilirlik, kullanılabilirlik veya hizmet seviyesi için kesinlikle herhangi bir sorumluluk kabul etmez, ayrıca, başka bir müşteri de dahil olmak üzere değişim yoluyla sunulan mal veya hizmetlerin kullanımı veya kullanılamaması nedeniyle veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan kayıp veya maliyetlerden sorumlu değildir.

1.9. Müşteri, herhangi bir üçüncü taraf hizmetinin kullanımıyla ilgili tüm risklerin yanı sıra, tüm sorumluluğu üstlenmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10. BTCBIT değişim servisi tarafından sağlanan cüzdan, sadece fiat fonlarındaki dengeyi yenilemek için kullanılır, sağlanan cüzdan, kripto para birimindeki bakiyenin yenilenmesini kabul etmez.

2. Müşteri işbu aşağıdakileri beyan ve garanti eder:

2.1. Özel Koşulların yerine getirilmesi, Müşterinin ilişkili olduğu diğer herhangi bir anlaşmayı ve sözleşmeyi, veya Müşterinin tabi olduğu herhangi bir mevzuat, düzenleme, sipariş veya kararı ihlal etmemekte ve ihlal etmeyecek.

2.2. Müşteri, Özel Koşulların hükümlerini bozmayacak veya ihlal etmeyecektir.

2.3. Müşteri, işbu Özel Koşulları bağlaşmaya ve yürürlükteki herhangi bir yasaya uygun olarak, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girmeye, Hizmeti bu Özel Koşullara uygun olarak kullanma ve Müşterinin işbu Özel Koşullara uygun olarak yükümlülüklerine tam olarak uyma konusunda yasal yetkilere sahiptir.

2.4. Müşteri eğer Hizmete bağlanırsa, hizmete erişirse veya bir tüzel kişi veya herhangi bir üçüncü taraf adına kullanırsa, Müşteri, yürürlükteki herhangi bir yasaya uygun olarak, Müşterinin işbu Özel Koşullarla bağlantılı olarak böyle bir tüzel kişiyi veya üçüncü bir tarafı temsil etmeye yetkili olduğunu ve bunlara uymayı ve bu belgede belirtilen tüm garantileri, hem Müşteri adına hem de onun adına temsil etmeyi taahhüt eder.

2.5. Müşteri, Hizmetin kullanılması ya da Hizmetin diğer Müşterileriyle başka türlü etkileşimde bulunulması konusunda bir karar vermek için gerekli bilgi ve bilgilere sahiptir.

2.6. Müşteri, Hizmet'in kullanımı veya Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle ilgili olarak, Müşterinin ve Müşteri ile etkileşime giren tüm diğer taraflar için geçerli özel yargı koşulları ve yasalarını karşılayan Hizmetin Müşteri tarafından veya kullanımından sonra tamamlanıp tamamlanmadığının belirlenmesi de dahil olmak üzere, Müşteri tarafından yapılan diğer etkileşimler ve/veya işlemler ile ilgili yürürlükteki yasalara uymaktan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

2.7. Müşteri BTCBIT'e güvenmeyecek ve, herhangi bir kripto para birimiyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, BTCBIT'in Müşteri’ye değişim ortağı aracılığıyla elyeterli olan herhangi bir mal, hizmet, bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği, doğruluğu, yasallığı veya eksiksizliği ile ilgili herhangi bir kanıt, destek, temsil veya garanti sağlamadığının tamamen farkındadır.

2.8. Müşteri, çıkarlarını korumak için bağımsız olarak uygun profesyonel tavsiyeleri (yasal, muhasebe, ticari ve diğerleri dahil) almakla yükümlüdür. Müşteri ve herhangi bir kullanıcı aksini kabul etmedikçe, Müşteri ile BTCBIT veya diğer Müşteriler arasında (bir avukat, müşteri veya danışman arasındaki ilişki dahil) hiçbir profesyonel ilişkinin olmadığını kabul eder. Müşteri, taraflar aksini kabul etmedikçe, Müşterinin Hizmeti kullanarak veya onun aracılığıyla bulduğu herhangi bir bilgi, içerik veya işleve tam ve kapsamlı bir şekilde güvenemez.

2.9. Müşteri, Hizmetin kullanımıyla ve/veya Hizmet yoluyla veya Hizmetle ilgili olarak diğer Müşteriler ve/veya herhangi bir değişim ortağıyla bağlantı kurarken ve/veya etkileşim kurarken riskler olduğunu, ve BTCBIT bu tür kullanım, etkileşim ve/veya işlemlerden kaynaklanan belirli sonuçları garanti edemeyeceğini kabul eder, ve Müşteri bu kullanım, etkileşim ve/veya işlemlerle ilgili ve/veya bunun sonucunda ortaya çıkan her türlü riski, yükümlülüğü ve/veya zararı üstlenir. Bu riskler, diğer hususların yanı sıra, herhangi bir borsa, mal, hizmet ve/veya diğer müşterilerin sonuçlarının yanlış temsil edilmesini, garantinin ve/veya sözleşmelerin ihlali, hakların ihlali ve müteakip talepleri içerebilir; Müşteri, BTCBIT'e iade için uygun Cüzdan Adresini (eğer geçerli ise) sağlamakla sorumludur.

3. BTCBIT Sorumluluk sınırlaması:

3.1. BTCBIT, Hizmetin kullanımı, kullanılamaması veya çalışamaması ya da kullanım veya operasyon sonuçları ile ilgili hiçbir garanti vermemekte veya herhangi bir beyanda bulunmamaktadır.

3.2. BTCBIT, diğerlerin yanısıra, onunla ilişkili herhangi bir içerik, veri ve bilgi dahil olmak üzere, üçüncü taraf hizmetleri ve/veya değişim ortakları tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerin kalitesi de dahil olmak üzere, yasal statü veya suçlar veya kullanım garantileri dahil olmak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin “temel” ve “uygun fiyatlı” bir temelde sunulmaktadır.

3.3. BTCBIT, memurlar, yöneticiler, hissedarlar, çalışanlar, ortaklar, ana şirketler herhangi bir içeriğin, verinin, sonucun veya üçüncü taraf hizmetleri ve/veya değişim ortakları tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili olarak elde edilen diğer bilgilerin kullanılabilirliği, doğruluğu, kalitesi, kullanılabilirliği, güvenilirliği, uygunluğu, bütünlüğü, kullanışlılığı veya etkinliğinden sorumlu değildir.

3.4. BTCBIT, üçüncü taraf hizmetleri ve hizmeti kullanan değişimler dahil olmak üzere, hizmette belirtilen veya hizmetle bağlantılı olarak sağlanan hiçbir tüzel kişiyi, ürünü veya hizmeti desteklemez.

3.5. BTCBIT, üçüncü taraf hizmetlerin ve değişim hizmetlerinin güvenli, doğru, eksiksiz, kesintisiz, hatasız olduğunu, veya virüs, solucan, diğer zararlı bileşenler veya diğer yazılım kısıtlamalarından arınmış olacağını garanti etmez.

3.6. Müşteri, herhangi bir ödemenin veya kripto para biriminin hizmet yoluyla aktarılması ve Müşteri tarafından borsa ve kripto para biriminin borsa hizmeti aracılığıyla kullanılması dahil olmak üzere, hizmetin kullanımının yürürlükteki yasalarca tamamen veya başka bir deyişle azami ölçüde izin verildiğini kabul eder. Müşteri, hizmetin kullanımıyla ilgili tüm riskleri tamamen kabul ve taahhüt eder.

3.7. BTCBIT, üçüncü taraf değişim hizmetleriyle ilgili herhangi bir maliyet veya ücretten sorumlu değildir.

3.8. BTCBIT, üçüncü taraf hizmetlerin ve değişim hizmetlerinin kullanılması sonucunda doğrudan veya dolaylı dahil olmak üzere hiçbir ücret ve komisyondan sorumlu değildir.

4. Kısıtlamalar:

4.1. Hizmetle ilgili olarak kesinlikle yasak edilen bazı eylemler vardır. Müşteri, bu koşulların hükümlerine uyulmaması, Hizmete erişimin yanı sıra hukuki ve/veya cezai sorumluluğa yol açabileceğinden, bunları dikkatlice okumalıdır.

4.2. BTCBIT web sitesinde işbu aşağıdakiler kesinlikle yasaktır:

4.2.1. BTCBIT'in önceden yazılı izni olmadan Hizmette mevcut olan herhangi bir bilgi, malzeme ve veri de dahil olmak üzere, Hizmet içeriğinin türev hizmetlerini oluşturmak, uyarlamak, tercüme etmek, kopyalamak, değiştirmek, taklit etmek;

4.2.2. Hizmet ve/veya içerik, bağlantılar ve Hizmet, görüntüler, posterler ve videolar gibi öğelerine katıştırılmış bağlantılar oluşturmak ve/veya bu Özel Koşullara uygun olarak açıkça izin verilmiyorsa Hizmetin herhangi bir bölümünü oluşturmak veya yansıtmak;

4.2.3. Başka herhangi bir Müşterinin gizlilik veya diğer haklara müdahale etme veya ihlal etme, ayrıca veri aramak, dizine eklemek veya toplamak için başka yöntemler kullanmak da dahil olmak üzere, web sitesi ziyaretçileri veya Hizmet İstemcileri hakkında rızası olmadan kişisel bilgi toplamak;

4.2.4. Diğer web sitesi ziyaretçilerinin veya Müşterilerinin yasal haklarını karalamak, aşağılamak, taciz etmek, tehdit etmek ve/veya herhangi bir şekilde ihlal etmek;

4.2.5. Hizmet'i (veya bunun herhangi bir bölümünü) kendi içinde ve/veya saldırgan, taciz edici, tehdit edici, nefret dolu veya antisosyal davranış, propaganda olarak kabul edilebilir herhangi bir bilgi veya içerik içeren herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili olarak kullanmak ve/veya sergilemek tütün endüstrisi veya silah endüstrisi, müstehcen, iftira veya ırksal, cinsel, dini veya diğer sakıncalı, küfürlü ve/veya başkalarının yasal haklarını ihlal eden ve/veya ve İçeriğin veya BTCBIT ve/veya hizmetlere olan bağlantıların kullanılabilirliği BTCBIT'in itibarına zarar verdiği veya aslında Hizmette şüphe uyandırdığı şeklinde algılanabilen şekilde kullanmak;

4.2.6. Fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları da dahil olmak üzere üçüncü tarafların haklarını ihlal edebilecek veya yasa dışı herhangi bir içerik içerebilecek herhangi bir içeriği Hizmet yoluyla veya bu Hizmet aracılığıyla iletmek, dağıtmak, sergilemek veya başka şekilde sağlamak;

4.2.7. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi taklit etmek veya Hizmet hakkında doğrudan veya dolaylı olarak yanlış bilgi vermek;

4.2.8. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyle olan bağlantınızı yanlış yönlendirmek veya başka şekillerde saptırmak, BTCBIT veya herhangi bir üçüncü tarafın sizi, şirketinizi veya beyanlarınızı desteklediğini veya hizmet ve/veya onun aracılığıyla hakkında yanlış veya doğru olmayan bilgi sağladığını beyan etmek;

4.2.9. Hizmete aktarma veya başka şekilde erişim sağlama ve/veya Hizmeti, Herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının veya aslında veya potansiyel olarak zararlı, yıkıcı veya invaziv kod veya bileşenlerin herhangi birine zarar verecek veya bunlara müdahale edecek şekilde tasarlanabilen herhangi bir virüs, solucan, truva atı, saatli bomba, web hatası, casus yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya veya programı yaymak ve/veya başka bir şekilde aktarmak için kullanmak;

4.2.10. Hizmetin veya Hizmetin bulunduğu sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale etmek ya da bunları aksatmak ya da Hizmeti kullanılabilir hale getirmek ya da bu tür sunucuların ya da ağların gereksinimlerine, prosedürlerine, politikalarına ya da normlarına uymamak;

4.2.11. İçerik ve/veya Hizmete ilişkin herhangi bir kullanım veya erişimi satmak, lisanslamak veya ticarileştirmek;

4.2.12. Hizmeti herhangi bir tür spam veya benzeri işlem için ve/veya birlikte kullanmak;

4.2.13. Tüm veya herhangi bir İçeriği sistematik olarak indirip saklayarak bir veritabanı oluşturmak veya BTCBIT'in önceden yazılı izni olmadan Hizmet tarafından oluşturulan verileri iletmek;

4.2.14. Hizmete ve/veya Hizmetin belirli işlevlerine erişimi önlemek veya kısıtlamak için kullanılabilecek tüm önlemleri atlatmak;

4.2.15. İçeriği ve/veya Hizmeti yasa dışı veya yetkisiz amaçlarla kullanma;

4.2.16. Hizmeti ve/veya İçeriği, BTCBIT'in önceden yazılı izni olmadan kişisel veya ticari amaçlar için kullanmak; veya bu koşullardan herhangi birini ihlal etmek.

5. Gizlilik Politikası:

5.1. BTCBIT, kullanıcıların ve ziyaretçilerin gizliliğine saygı duyar ve kullanıcıların ve ziyaretçilerin BTCBIT ile paylaştığı bilgileri korumayı taahhüt eder. Gizlilik politikası ve yöntemleri ile toplanan bilgilerin türü, aşaüıdaki bağlantıdaki BTCBIT Gizlilik Politikası'nda açıklanmıştır: https://btcbit.net/privacy-policy. Müşteriler ve site ziyaretçileri Gizlilik Politikasını okumalı ve kabul etmelidir.

6. Fikri mülkiyet:

6.1. BTCBIT adına kayıtlı olup olmadıklarına ve / veya BTCBIT adına kayıtlı, sahipli ve / veya lisanslı olup olmadıklarına bakılmaksızın, buluşlar, patentler ve patent başvuruları, ticari markalar, ticari adlar, logolar, telif hakkıyla korunan materyaller, grafikler, metin, resimler, çizimler, tasarımlar, özellikler, yöntemler, prosedürler, bilgi, teknik bilgi, algoritmalar, veri, teknik veriler, etkileşimli fonksiyonlar, kaynak ve nesne kodu, dosyalar, arayüz, ticari sırlar dahil olmak üzere, Hizmet, İçerik, BTCBIT Yazılım ve bunlarla ilgili diğer buluşlar, patentler ve patent başvuruları, ve bunlar telif hakkı ve diğer ilgili fikri mülkiyet haklarına, yabancı yasalara ve uluslararası sözleşmelere tabidir. BTCBIT'in fikri mülkiyeti dahil olmak üzere, Özel Koşullarda açıkça belirtilmedikçe, sizin tarafınızdan veya sizin adınıza herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir şekilde veya herhangi bir şekilde, BTCBIT'in mülkiyet haklarının kapsadığı herhangi bir materyali kopyalayamaz, dağıtamaz, görüntüleyemez, herkese açık olarak gerçekleştiremez, halka sunamaz, taklit edemez, okunabilir bir şekilde okuyamaz, kaynak koda dönüştüremez, parçalara ayıramaz, uyarlayamaz, alt lisans veremez, ticari amaçlarla kullanamaz, satamaz, kiralayamaz, ödünç veremezsiniz, süreç, derleme, iptal edemezsiniz, diğer yazılımları geliştiremezsiniz, entegre edemezsiniz, tercüme edemezsiniz, değiştiremez veya türev çalışmalar oluşturamazsınız.

6.2. BTCBIT ve Hizmetle ilgili olarak BTCBIT tarafından kullanılan tüm logolar ve diğer şirket tanımlayıcıları, kayıtlı olup olmadıklarına bakılmaksızın BTCBIT'in ticari markaları ve/veya ticari adlarıdır.

6.3. Hizmette veya Hizmetle ilgili olarak görünebilecek diğer tüm ticari markalar, hizmet markaları, şirket adları ve logolar ilgili sahiplerine aittir. Müşteriler ve siteyi ziyaret edenler, bu Özel Koşullarda açıkça izin verilmedikçe bu işaretlerden herhangi birini kullanmaktan kaçınmalıdır.

6.4. Müşterilerin ve ziyaretçilerin, kayıtlı olsun ya da olmasın, BTCBIT işaretlerinin ve logolarının herhangi biriyle aynı veya benzer olan herhangi bir isim, işaret veya logoyu kullanmaları, seyreltmeleri veya renklendirmeleri yasaktır.

7. Yaş kısıtlamaları:

7.1. Müşteri, Hizmeti yalnızca 18 (on sekiz) yaşından itibaren kullanabilir. Site ziyaretçisi onsekiz yaşın altındaysa veya ziyaretçinin bulunduğu ülkede sözleşmeli bir ilişkiye girmek için çoğunluk yaşına ulaşmamışsa.

8. Üçüncü taraf tedarikçiler:

8.1. Hizmet kullanılabilir ve / veya bazı üçüncü taraf exchange hizmetleri, web siteleri ve diğer üçüncü taraf sağlayıcılarla ilişkilendirilebilir. Bu tür üçüncü taraf sağlayıcılar BTCBIT Hizmetinden bağımsızdır. İşbu anlaşma ile siz, BTCBIT'in bu tür üçüncü taraf tedarikçiler üzerinde kontrole sahip olmadığını ve ayrıca BTCBIT'in üçüncü taraf tedarikçilerin mevcudiyetinden sorumlu olmadığını, onaylamadığını ve herhangi bir mal, içerik, reklamlar, ürünler veya bu tür üçüncü taraf tedarikçiler tarafından sağlanan veya bunlar aracılığıyla sağlanan herhangi bir materyal ve hizmetten sorumlu olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.

8.2. Ayrıca, BTCBIT'in, üçüncü taraf tedarikçilerden veya onlar aracılığıyla temin edilebilen herhangi bir mal, hizmet, içerik, ürün veya diğer malzemelerin kullanımıyla ilgili olarak ortaya çıkan veya iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz. Çoğu üçüncü taraf tedarikçiler, kullanım koşulları ve bu tür üçüncü taraf sağlayıcıların ve hizmetlerin kullanımını düzenleyen bir gizlilik politikası da dahil olmak üzere, yasal belgeler sağlar. BTCBIT, üçüncü taraf sağlayıcıları ve hizmetleri kullanmadan önce bu yasal belgeleri dikkatlice okumanızı şiddetle tavsiye eder.

9. Erişebilirlik:

9.1. Hizmetin kullanılabilirliği ve işlevselliği, ağlar, yazılım, ekipman, servis sağlayıcılar ve yükleniciler ile Hizmeti sağlayan üçüncü taraf tedarikçiler gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. BTCBIT, hizmetin kesintisiz olarak herhangi bir zamanda çalışacağını ve/veya kullanılabileceğini veya yetkisiz erişime karşı korunacağını garanti etmez.

10. Hizmetlerde değişiklik:

10.1. BTCBIT herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değiştirme, düzeltme ve diğer değişiklikleri yapma veya Hizmeti geçici veya kalıcı olarak sonlandırma hakkını saklı tutar.

Ayrıca, kullanıcılar ve ziyaretçiler, Hizmet aracılığıyla sunulan içeriğin, Müşterilere ve / veya siteyi ziyaret edenlere herhangi bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değiştirilebileceğini, içerik ve form bakımından genişletilebileceğini veya silinebileceğini kabul eder. Müşteri ve / veya web sitesi ziyaretçisi, BTCBIT'in herhangi bir değişiklik, askıya alma, hata, arıza veya hizmetin sonlandırılmasından Müşteri veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmadığını kabul eder.

11. Zararın tazminatı:

11.1. Müşteri, işbu belgede aksi belirtilmedikçe, şartlara bağlı olarak Müşteri tarafından satın alınan veya satılan kripto para biriminin teslim edilmesi üzerine, koşullara bağlı olarak Müşterinin kredi veya geri ödeme almaya hakkı olmayacağını ve ayrıca bu tür tüm alım ve satımların nihai olacağını kabul eder. BTCBIT'in Müşteri ile ilgili, duruma göre kripto para biriminin Müşteriye teslim edilmesi (edinilmesi durumunda) veya kripto para birimi için Müşteriye (satış durumunda) para transferi yükümlülükleri tam olarak yerine getirilecektir ve Müşterinin kripto para biriminin transferi üzerine BTCBIT ile ilgili herhangi bir talebi olmamalıdır.

11.2. Müşteri, değişim ortakları aracılığıyla ve/veya değişim ortaklarından ve/veya değişim ortakları aracılığıyla yerleştirdiği tüm fonların veya diğer varlıkların, değişim ortakları ve/veya BTCBIT tarafından kayıt edilebileceğini ve bu belge kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi şeklinde kullanılabileceğini kabul eder.

11.3. Buna ek olarak, Müşteri, Müşterinin Hizmetle ilgili olarak zamanında yapılmayan herhangi bir ödemenin, orijinal ödeme süresinden hesaplanan ödeme sırasında yasaların izin verdiği maksimum oranda faiz taşıması gerektiğini, ve bu tür geç ödemelerle ilişkili ödemelerden veya ücretlerden Müşteri'nin sorumlu olduğunu kabul eder.

12. Koşullarda değişimler:

12.1. BTCBIT, zaman zaman sitedeki herhangi bir koşulu ve Gizlilik Koşulları da dahil olmak üzere, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Özel Koşulları değiştirebilir. Bu Şartlarda yapılan önemli değişiklikler Hizmette bildirilecektir. Sitedeki koşulları herhangi bir yasal zorunluluğa uyacak şekilde değiştirmek gerekirse, bu değişiklikler yasaların gerektirdiği şekilde derhal ve önceden haber verilmeksizin yürürlüğe girebilir.

13. Hizmetin sona ermesş:

13.1. Herhangi bir zamanda, BTCBIT, yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca BTCBIT tarafından kullanılabilecek diğer çözümlere ek olarak, herhangi bir nedenle kendi takdirine bağlı olarak Hizmete erişiminizi engelleyebilir. BTCBIT, bu koşullardan herhangi birini herhangi bir şekilde ihlal ettiğinizi düşünürse, bu tür önlemler alınabilir.

13.2. Ayrıca, BTCBIT herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin, Hizmetin veya herhangi bir bölümünün çalışmasını geçici veya kalıcı olarak sonlandırabilir. Müşteri, BTCBIT'in Hizmet sunumunun sona ermesi ve / veya herhangi bir veri kaybıyla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük taşımadığını kabul ve beyan eder.

14. Genel koşullar:

14.1. Bu belgedeki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla kullanılmıştır ve işbu Özel Koşulların herhangi bir bölümünü veya hükmünü hiçbir şekilde tanımlamaz veya açıklamaz.

14.2. İşbu Özel Koşullar, Müşteri ve BTCBIT arasında bu belgenin konusuyla ilgili tam koşulları oluşturur ve, diğerlerin yanı sıra, BTCBIT ile ilgili temsilcilerimizden biri tarafından veya bunlar arasında yapılanlar da dahil olmak üzere, BTCBIT ile Müşteri arasında yazılı veya sözlü olarak önceki veya mevcut tüm anlaşmaların, anlayışların, vaatlerin, koşulların, müzakerelerin, anlaşmaların veya beyanların yerine geçer. Müşteri, herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde işbu Şartların sözlü olarak, veya herhangi bir tür veya nitelikteki sözlü iletişim, veya herhangi bir diğer yol ile değiştirildiğini iddia etmeyeceğini kabul eder. Müşteri ayrıca, işbu Özel Koşulların yürürlüğ girmesiyle BTCBIT'i ifşa etme konusunda herhangi bir vaat, motivasyon, temsil, beyan, açıklama veya yükümlülük altına girmediğini de kabul eder.